Klassinen hieronta

Klassisella hieronnalla tarkoitetaan käsin tehtyä pehmeiden kudosten erilaista liikkuvaa muokkausta. Sen tavoitteena on parantaa lihaksiston hapensaantia, sidekudosten joustavuutta, ennaltaehkäistä vammojen syntyä, edistää jo syntyneiden vaurioiden paranemista ja irrottaa lihaskovettumia ja kudoskiinnikkeitä. Hieronnassa käytetään viittä eri hierontaotetta; sively, hankaus, pusertelu, taputtelu ja täristys.

Stecco Animal Fascial Manipulation®

Menetelmässä hoidetaan faskiaa eli peitinkalvoa, joka ympäröi lihaksia, lihasryhmiä, verisuonia ja hermoja sitoen rakenteita yhteen. Hoito tapahtuu lämmön ja kitkan avulla tiettyjen pisteiden kautta, joista muodostuu liikeketjuja ja jotka yhdistävät kehon eri osia toisiinsa. Faskiamanipulaatiolla pyritään normalisoimaan kehon jännitetilat vapauttamalla kalvojen väliset jännitteet.

 

Venyttely

Venyttely auttaa palauttamaan lihaksen sen normaaliin lepopituuteensa, jolloin se pysyy elastisempana eikä enää ole niin altis liiallisen venymisen aiheuttamille vammoille. Lyhyet kiristyneet lihakset voivat olla osasyynä esim. jännevammoille, koska kun lihaksen elastisuus on heikentynyt joutuu sen jänne kovemmalle rasitukselle. Säännöllisillä venytyksillä edesautetaan suorityskykyä, ennaltaehkäistään vammoja ja ylläpidetään liikelaajuuksia. Venyttely vaikuttaa positiivisesti myös koordinaatiokykyyn ja tasapainoon.